Associació de Pares i Mares de CIDE Cooperativa d'Ensenyament

TALLER DE COEDUCACIÓ (DIJOUS 21 DE MARÇ 2019)

Taller de Coeducació

Data i lloc: Dijous 21 de març a les 16:45h a l’aula de dibuix

Ponent: Mercè Cabot, pedagoga. Amb la col·laboració del COPPIB

Moltes vegades, inconscientment, seguim educant amb limitacions estereotipades per a cada gènere.

Si vols deixar de fer-ho, vine al taller de coeducació!

Mercè Cabot, pedagoga, ens ensenyarà estratègies i pautes educatives per a treballar des de casa els valors que promoguin la igualtat i una vertadera coeducació.

No t’ho pots perdre! 
Entre tots i totes podem construir una societat més justa.

Rebreu una circular amb les instruccions per apuntar-vos o bé ho podeu fer per mail a cideapima@gmail.com o emplenant el formulari d’inscripció.

Activitat gratuita organitzada i subvencionada per APIMA CIDE.

Hi haurà servei gratuït de guarderia a la sala de psicomotricitat fins a les 18:30 h. Recordeu que per fer ús d’aquest servei ho heu d’indicar a la inscripció. A les 16.30h heu d’acompanyar als vostres fills i filles a guarderia i comunicar al personal que assistiu a la xerrada.

Vos hi esperam!

Calendari de Xerrades per a Mares i Pares del curs 2018-2019

Perquè sapigueu les xerrades que hem fet i que farem aquest curs.

Ja sabeu que els vostres suggeriments sobre els temes que vos agradaria que es tractessin a les xerrades són sempre benvinguts. Ens els podeu fer arribar per correu electrònic o per les xarxes socials.

(fes clic damunt per ampliar-la)

Vos hi esperam!

 • 25 D’OCTUBRE: Educació afectivosexual per a mares i pares amb fills i filles adolescents.
 • 15 DE NOVEMBRE: Prevenció de l’abús sexual infantil
 • 12 DE DESEMBRE: Aprenentatge cooperatiu a l’escola
 • 24 DE GENER: Eines digitals per a pares i mares.
 • 21 DE FEBRER: Millorant la comunicació familiar
 • 7 DE MARÇ: Estimulació del llenguatge
 • 21 DE MARÇ: Taller de Coeducació
 • 11 D’ABRIL: Com cuidar-me en el meu rol de pare i mare.

Estimulació del llenguatge (dijous 7 de març 2019)

Estimulació del llenguatge

Data i lloc: Dijous 7 de març a les 16:45h a l’aula de dibuix

Ponent: Iraïs Seguí, psicòloga

Les famílies som agent actiu en l’estimulació del llenguatge dels nostres fills i filles. A la xerrada aprendrem quin és el procés d’adquisició de la parla, quines són les possibles dificultats que poden sorgir i de quina manera podem estimular el llenguatge dins la mateixa família.

Iraïs Seguí, psicòloga d’ Alfa Omega Psicología ens donarà, de forma molt amena, indicacions per a poder estimular la parla dels nostres infants.

Rebreu una circular amb les instruccions per apuntar-vos o bé ho podeu fer per mail a cideapima@gmail.com o emplenant el formulari d’inscripció.

Activitat gratuita organitzada i subvencionada per APIMA CIDE.

Hi haurà servei gratuït de guarderia a la sala de psicomotricitat fins a les 18:30 h. Recordeu que per fer ús d’aquest servei ho heu d’indicar a la inscripció. A les 16.30h heu d’acompanyar als vostres fills i filles a guarderia i comunicar al personal que assistiu a la xerrada.

Vos hi esperam!

MILLORANT LA COMUNICACIÓ FAMILIAR (DIJOUS 21 DE FEBRER DE 2019)

Millorant la comunicació familiar

Data i lloc: 21 de febrer a les 16:45h a l’aula 2n de Batxillerat C

Ponent: Iraïs Seguí, psicòloga

Sabem que la comunicació és vital en la família, però ens comunicam com voldríem amb els nostres fills i filles? Sabem comunicar allò que pensam, sentim? Els escoltam realment quan ens parlen?

Iraïs Seguí, psicòloga d’ Alfa Omega Psicología ens explicarà com podem millorar la comunicació familiar i ens ajudarà a connectar amb els nostres fills i filles amb l’objectiu de millorar la convivència.

Rebreu una circular amb les instruccions per apuntar-vos o bé ho podeu fer per mail a cideapima@gmail.com o emplenant el formulari d’inscripció.

Activitat gratuita organitzada i subvencionada per APIMA CIDE.

Hi haurà servei gratuït de guarderia a la sala de psicomotricitat fins a les 18:30 h.

Vos hi esperam!

Eines digitals per a mares i pares (dijous 24 de gener de 2019)

Eines digitals per a mares i pares

Data i Lloc: Dijous 24 de gener de 2019 a les 16:45 a l’aula de dibuix.

Ponent: Toni Roig Cuart, pedagog.

Amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears.

“Internet avança dia a dia i sovint tenim la sensació que ens quedam enrere. Els nostres fills i filles són nadius digitals i sovint ens sorprenen amb noves apps, nous jocs, nous contexts digitals que se’ns escapen. En aquesta sessió aprendrem les eines bàsiques per a moure’ns millor per la Xarxa i optimitzar les possibilitats que ens ofereix”.

Grups de Whatsapp, Facebook, Instagram, videojocs, youtubers, etc., us sona tot això?

Pensau que els vostres fills i filles coneixen els riscos que comporta la seva utilització?

I vosaltres, creis que en feis un bon ús?

Toni Roig, pedagog, ens parlarà dels inconvenients i pautes de gestió dels grups de Whatsapp de pares i mares, dels avantatges i perills de les xarxes socials i de les oportunitats, però a la vegada amenaces, que ens ofereix Internet.

Activitat gratuita organitzada i subvencionada per APIMA CIDE i Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears.

Hi haurà servei gratuït de guarderia a la sala de psicomotricitat fins a les 18:30 h.

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 19/11/18

ACTA  DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 1/2018

Caràcter: Assemblea general extraordinària d’APIMA CIDE

Data: 19​ ​de Novembre​ ​de 2018

Horari:18 h

Lloc: Aula de dibuix Col·legi CIDE

Assistents :

 • Sra. Isabel Hernandez Larache, presidenta.
 • Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.
 • Sra. Isabel Escartín, vocal.
 • Sr. Joan Cirer, vocal
 • Sra. Vanessa Sanchez
 • Sra. Florencia Cabrera
 • Sra. Mª Concepción Sastre
 • Sra. Diana Mª Díaz
 • Sra. Andrea Laura Pérez

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Elecció de President/a.
 3. Elecció de Tresorer/a
 4. Elecció de Secretari/a.
 5. Elecció de Vocals 1, 3 i 5.
 6. Cobrir les vacants de vocal 4 fins la pròxima Assemblea General Extraordinària de socis/es de la APIMA CIDE.
 7. Acords.

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior de l’Assemblea Extraordinària celebrada el novembre de 2017.

Les persones assistents estan d’acord i accepten afirmativament sense objeccions i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.- Elecció de President/a.

Es procedeix a renovar el càrrec de President/a de la Junta. Es presenta la candidatura de Mª Isabel Hernández Larache. S’aprova a Mª Isabel Hernández Larche com a Presidenta de la Junta Directiva d’APIMA.

3.- Elecció de Tresorer/a.

 • Es procedeix a renovar el càrrec de Tresorer/a de la Junta. Es presenta la candidatura d’Eva Molino Grech. S’aprova a  Eva Molino Grech com a tresorera de la Junta Directiva d’APIMA.

4.- Elecció de Secretari/a.

 • Es procedeix a renovar el càrrec de Secretari/a de la Junta. Es presenta la candidatura de Florencia Cabrera Martín. S’aprova a Florencia Cabrera Martín com a Secretària de la Junta Directiva d’APIMA.

5.- Elecció de Vocal 1, 3 i 5.

 • Es procedeix a renovar el càrrec de Vocal 1 de la Junta. Es presenta la candidatura de Vanesa Sánchez Blázquez
 • Es procedeix a renovar el càrrec de Vocal 3 de la Junta. Es presenta la candidatura de María Concepción Sastre Castell
 • Es procedeix a renovar el càrrec de Vocal 5 de la Junta. Es presenta la candidatura d’Andrea Laura Pérez Cuadro

6.- Cobrir vacants de Vocal 4 fins la pròxima Assemblea General Extraordinària de socis/es de l’APIMA CIDE.

 • Es procedeix a cobrir la vacant per 1 any el càrrec de Vocal 4 de la Junta. Es presenta Diana Mª Díaz Pineda.

7.- Acords

S’aproven per unanimitat les candidatures presentades a la Junta de l’APIMA CIDE i s’acorda per unanimitat la renovació de la meitat dels càrrecs i cobrir les vacants per a la renovació de la Junta que queden constituïts de la següent manera:

 • Presidenta: MªIsabel Hernández (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vicepresidenta: Sebastiana Bonet (fins 2019)
 • Tresorera: Eva Molino Grech (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Secretària: Florencia Cabrera Martín (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 1: Vanesa Sánchez Blázquez (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 2: Isabel Escartín Bisbal (fins 2019)
 • Vocal 3: María Concepción Sastre (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 4: Diana Mª Díaz Pineda (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 5: Andrea Laura Perez (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 6: Joan Cirer Capó (fins 2019)                                                          

Calendari de renovacions: segons els estatuts APIMA CIDE el calendari de renovacions sempre invariable hauria de ser el següent:

2019                               

 • Vicepresident/a                                     
 • Vocals 2,4 i 6   

2020

 • President/a
 • Secretari/a  
 • Tresorer/a
 • Vocals 1,3,5   

2021 i successives  

 • Vicepresident/a    
 • Vocals 2,4,6                                 

                                                       

Reunions.

S’acorda que les reunions de la Junta seran el primer dilluns de cada mes a les 16:45 h a la sala de professors del Col·legi. La pròxima reunió serà el 3 de desembre de 2018.

La presidenta aixeca la sessió als 18:40h., de la qual, com a secretària, estenc la present  acta. 

Palma Mallorca, 19 de novembre del 2018.

Sra.  Isabel Hernández Larache

Presidenta APIMA CIDE

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 19/11/18

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’APIMA – CIDE

Identificació de la sessió: Assemblea Ordinària 2018

Núm. de la sessió:03/2018

Caràcter: Assemblea General Ordinària de socis/as APIMA CIDE

Data: 19 de novembre de 2018

Horari: 17:00 h a 18:00 h

Lloc: Biblioteca

Persones assistents:

-Presidenta: MªIsabel Hernández

-Vicepresidenta: Sebastiana Bonet

-Vocal: Eva Molino Grech

-vocal: Isabel Escartín

-Vocal: Joan Cirer

-Florencia Cabrera Martín

-Vanesa Sánchez Blázquez

-María Concepción Sastre Castell

-Diana Mª Díaz Pineda

-Andrea Laura Pérez Cuadra

                                                                 

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2) Memòria Anual.

3) Estat de comptes.

4) Pressupost curs 2018-2019

5) Precs i preguntes.

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Se procedeix a la lectura de l’acta anterior. Les persones assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.- Memòria anual.

Es presenta un resum de les activitats desenvolupades durant el curs 2017-2018.

Les actes de les reunions de la Junta d’APIMA es troben a disposició de totes les persones interessades.

2.1-Activitats a les quals APIMA CIDE ha col·laborat i/o subvencionat.

– Col·laboració en diferents activitats educatives a l’aula a les programacions d’educació infantil, primària i secundària: bunyols, halloween, calendari advent, bolletes de coco, festa de Sant Antoni, Crespells, xocolatada, Reis Mags, carnestoltes, conta contes, reptes cooperatius, concurs literari, Nit de l’Art, graduació infantil, primària, batxillerat i FP, tallers diada del llibre, gimcana d’anglès. Sant Jordi i sant Sebastià. A aquestes activitats els nins i nines són els grans protagonistes.

-Descomptes a acampades, viatges d’estudis, viatge a Londres 3r d’ESO (intercanvi).

-Col·laboració i subvenció del Festival de Primavera, medalles per a l’alumnat de les activitats extraescolars.

-Tècniques d’estudi per a l’alumnat de 5è i 6è.

-Subvenció per a intercanvis d’anglès.

-Escola de pares i mares, jornades educatives / xerrades. (“Èxit escolar”, “Assetjament escolar”, “El meu primer mòbil”, “Prevenció violència de gènere entre adolescents”  i “Resolució de conflictes”

-Festa APIMA CIDE, amb berenar i animació.

-Cursa Solidària.

-Travessa Serra Tramuntana

-Diferents subvencions i beques (1 Beca sol·licitada)

Les quantitats concretes es presenten al resum de comptes.

2.2.- Precs i preguntes que ens han fet arribar els pares i mares.

Al llarg del curs hem intentat anar responent, consultant amb Direcció del Col·legi, Direcció de Cooperativa CIDE i Consell Escolar.

-Es va sol·licitar reunió amb la directiva i la cooperativa per tractar el tema de la biblioteca per al pròxim curs.

-Se’ns va fer arribar que als mestres no els arribaven les circulars de les xerrades.

-Ens sol·licitaren poder impartir una xerrada sobre “Vacances en Pau” per a l’acollida de nins i nines saharauis.

-Ens feren arribar la disconformitat de la vigilància als patis.

-Vam transmetre queixes rebudes sobre el Flashmob del festival de primavera.

-Es va sol·licitar més control d’assistència a les activitats extraescolars del migdia.

-Ens sol·licitaren proposar poder donar berenar als nins i nines d’infantil i 1er i 2on de primària que no utilitzen el servei de menjador.

2.3.- Comunicació entre la JD APIMA i els socis.

– Continuam en marxa amb la web d’APIMA i el correu electrònic, disposam d’uns 700 correus de contacte.

– S’enviarà mensualment als socis l’acta de la reunió mensual de la Junta Directiva. També les actes de les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries Generals.

– Es penjaran a la web l’acta de la reunió mensual de la Junta Directiva. També les actes de les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries Generals.

– A la pàgina de Facebook d’Apima es publiquen totes les activitats a les quals ha col·laborat o subvencionat APIMA, així com tot el que pugui ser d’interès per als pares i mares.

– Atenem els socis i sòcies amb qualsevol consulta o suggeriment al correu electrònic cideapima@gmail.com

– Gestionam un taulell d’anuncis amb informació i activitats d’APIMA al hall del col·legi.

3.-Estat de comptes.

S’han aprovat els pressuposts del curs 2017-2018 i estan a disposició dels socis i sòcies.

4.- Pressupost per al curs 2018 – 2019

Es lliuren còpies del pressupost per al curs 2018 – 2019, s’ajusten als conceptes en funció de les necessitats previstes i s’aprova el pressupost per 8 vots a favor.

5.-Precs i preguntes

-Es decideix sol·licitar més informació sobre les subvencions sol·licitades per a les partides (Festa de Sant Antoni, Sant Sebastià, Carnestoltes, gelat) per a la seva aprovació.

-El taller de matemàtiques manipulatives no es podrà  realitzar el present curs per manca de disponibilitat de la persona encarregada de fer-les. S’ha sol·licita que se’ns tingui en compte per al pròxim curs.

-Arriba correu de dos socis d’APIMA que no els hi arriben els correus, prenem nota per ficar-los a la base de dades i que puguin rebre els correus.

La presidenta aixeca la sessió a les 18:00h, de la qual, com a Presidenta, estenc la present acta.

Vist i plau:

  La Presidenta                                                               

        Mª Isabel Hernández