ACTA ORDINÀRIA 02/10/17

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 08/2017

Caràcter: Junta Directiva Ordinària

Data: 02​ ​d’Octubre​ ​de 2017

Horari: 16:40 h a 18:10 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

Assistents :

 • Sra. Isabel Hernandez Larache, presidenta.
 • Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.
 • Sra. Gema Terrón, secretària.
 • Sra. Eva Molino Grech, vocal.
 • Sra. Isabel Escartín, mare.

S’excusen :

 • Sra. Desireé López, vocal.

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior
 2. Actualització​ ​del​ ​nombre​ ​de​ ​socis.
 3. Estat de Comptes
 4. Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

La presidenta informa que el número de socis és 668.

3-Estat de comptes i subvencions:

No hi ha moviments a l’estat dels comptes ni s’han fet pagaments de subvencions.

4-Precs i preguntes:

S’han plantejat aquests temes:

 • Tècniques d’estudi: s’acorda que començaran dia 30/10/17 (cada dilluns de 16:45h a 18:15h durant dotze sessions) i s’entregaran circulars amb la convocatòria entre els alumnes de 5è i 6è de primària.
 • Es reb a travès del correu de l’Apima un e-mail d’un pare informant d’una situació de conflicte deguda a una frase inapropiada d’un professor dirigida cap a una classe. Com Apima farem arribar al col·legi aquesta informació.
 • Es reb a travès del correu de l’Apima un e-mail amb una proposta per activitat per a pares i mares, es tracta d’unes sessions de RCP (reanimació cardiopulmonar). Es demanarà més informació.
 • Rebem la sol·licitud de subvencions de l’escola per a totes les etapes. S’estudiarà detingudament i es respondrà al col·legi.
 • Es sol·licitarà a l’escola reactivar el reciclatge de llibres.

La propera reunió ordinària de la junta directiva  de APIMA CIDE  serà

dilluns 6 de Novembre a les 16:45 h a la sala de dibuix i posteriorment es celebrarà la reunió extraordinària anual.

S’aixeca la sessió a les 18:10h.

Palma Mallorca, 2 d’Octubre del 2017.

Sra.  Isabel Hernández Larache
Presidenta APIMA CIDE