ACTA ORDINÀRIA 03/04/17

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA APIMA CIDE

 

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 04/2017

Caràcter: Junta Directiva Ordinària

Data: 3 d’Abril de 2017

Horari: 16:40 h a 18 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

 

Assistents :

-Sra. Mª Isabel Hernandez Larache, presidenta.

-Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.

-Sra. Ana Nadal, tresorera.    

-Sra. Eva Molino Grech, vocal

-Sra. Peggy García, vocal.

-Sra. Gema Terròn, secretària.

S’excusen:

-Sra. Desireé López, vocal.

 

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior
2) Memòria Anual
3) Estat de Comptes
4) Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

Actualment el nombre de socis és de 679

3-Estat de comptes i subvencions:

La tresorera informa sobre l’estat dels comptes. S’han pagat:

Curs informatica (Informatica TIC)

Precs i preguntes:

Ens comuniquen que els vigilants  de seguretat  a les 16:30 i 18:30 fumen en la porta d’accés a la zona esportiva i pavelló amb més gent.

Ens traslladen que hi ha una desmotivació general que afecta a 3º,4º d’ESO i Batxillerat per part dels professors,

Es queixen que les xerrades que s’han donat als alumnes de 3º d’AIXÒ sobre batxillerat o Cicle Formatiu  han estat més orientades a encaminar-nos a Cicle Formatiu, poca informació sobre les carreres universitàries.

Hi ha queixes de pares que el cost del teatre al centre és molt car.  

Rebem correu d’un pare preguntant-nos  si hi ha venda de material de 2ºmà, és una opció que seria bona ja que els pares disposen de molt material en bon estat que es podria utilitzar (pitets, chandals, llibres..)

Ens fan lliurament de la contestació a la carta que ens van lliurar en referència a la reagrupació d’alumnes (fills de personal del centre), creiem que la resposta no s’adapta a la sol·licitud de la carta lliurada el 22 de Març de 2017. Se li fa arribar a la remitent de la carta.

Sol·licitarem ens expliquin el tema del cuentacuentos, ja que des de Apima se subvenciona i ens comuniquen els pares que els cobren.

La propera reunió ordinària de la junta directiva  de APIMA CIDE  serà el dilluns 8 de  Maig a les 16:45 h a la sala de professors.

S’aixeca la sessió a les 18h.

Palma Mallorca, 3 d’abril del 2017.

 

Sra.  Isabel Hernández Larache
Presidenta APIMA CIDE