ACTA ORDINÀRIA 04/12/17

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió:10/2017

Caràcter: Junta Directiva Ordinària

Data: 04​ ​de Decembre​ ​de 2017

Horari:16:40 h a 18:10 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

Assistents :

Sra. Isabel Hernandez Larache, presidenta.

Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.

Sra. Eva Molino Grech, vocal.

Sra. Isabel Escartín, vocal.

Sra. Maria Quetglas, vocal

Sr. Joan Cirer, vocal

S’excusen :

Sra. Desireé López, vocal.

Sra. Gema Terrón, secretària.

Sra. Catalina Fuster, vocal.

Ordre del dia:

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior

Actualització​ ​del​ ​nombre​ ​de​ ​socis.

Estat de Comptes

Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

La presidenta informa que el número de socis és 667.

3-Estat de comptes i subvencions:

No hi ha moviments a l’estat dels comptes ni s’han fet pagaments de subvencions.

4-Precs i preguntes:

S’han plantejat aquests temes:

  • Ens comuniquen que l’intercanvi s’ha fet amb molta via, que és molt car i que no han descomptat la subvenció d’Apima.
  • Es sol·licita el projecte lingüístic per enguany i saber quantes hores s’han de donar en castellà i català, a la plana web del centre no hi és. Aquesta pregunta se fa al Consell Escolar del mes de Desembre.
  • Es queixen de que a Batxiller el nombre d’aprovats en anglès és molt baix i que hi ha exàmens que cap alumne de la mateixa classe ha aprovat. Aquesta pregunta se fa al Consell Escolar del mes de Desembre
  • Es considera que la distribució d’exàmens “forts” a Batxillerat és deficient, se condensen les matèries fortes en dos dies, i que el planning d’exàmens no surt a la plana web com el d’ESO. Aquesta pregunta se fa al Consell Escolar del mes de Desembre
  • Ens demanen si al centre venen de la universitat a fer alguna xerrada orientativa.
  • Es treu el tema de si el centre té alguna estadística sobre les carreres que trien, això es va sol·licitar a la reunió tripartita del curs passat.
  • Ens donen a conéixer la manca de diades familiars o activitats en les que les famílies poden participar més.
  • Ens arriba al correu d’Apima un correu d’una de les mares amb diverses peticions que donarem a conéixer al centre:
  • Possibilitat de poder comprar els tiquets individuals de menjador en lots de 20 per exemple per a que no surtin tan cars.
  • Possibilitat de que als nins de primària els hi donin berenar malgrat de no dinar en el menjador, seria un benefici per al centre i per als pares perquè així tots els nins tendrien el mateix berenar per l’horabaixa.

La propera reunió ordinària de la junta directiva  de APIMA CIDE  serà dilluns 8 de Gener de 2018 a les 16:45 h a la sala de dibuix i posteriorment es celebrarà la reunió extraordinària anual.

S’aixeca la sessió a les 18:10h.

Palma Mallorca, 4 de Decembre del 2017.

Sra.  Isabel Hernández Larache

Presidenta APIMA CIDE