ACTA ORDINÀRIA 05/06/17

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 06/2017

Caràcter: Junta Directiva Ordinària

Data: 5 de Juny de 2017

Horari: 16:40 h a 18 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

Assistents :

-Sra. Mª Isabel Hernandez Larache, presidenta.

-Sra. Ana Nadal, tresorera.    

-Sra. Eva Molino Grech, vocal

-Sra. Desireé López, vocal.

S’excusen :

-Sra.​ ​Sebastiana​ ​Bonet,​ ​vicepresidenta

-Sra.​ ​Peggy​ ​García,​ ​vocal.

-Sra.​ ​Gema​ ​Terrón,​ ​secretària.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior
  2. Actualització​ ​del​ ​nombre​ ​de​ ​socis.
  3. Estat de Comptes
  4. Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

Actualment el nombre de socis és de 675

3-Estat de comptes i subvencions:

La tresorera informa sobre l’estat dels comptes. S’han pagat:

Dia​ ​del​ ​llibre
Excursió​ ​a​ ​Sa​ ​Granja​ ​de​ ​Sa​ ​Cabaneta​ ​de​ ​4t​ ​Educació​ ​Infantil Viatge​ ​de​ ​2n​ ​i​ ​4t​ ​ESO
Camí​ ​de​ ​Santiago
Graduació​ ​de​ ​batxillerat​ ​i​ ​cicles​ ​formatius
Nit​ ​de​ ​l’Art

4-Estat de comptes i subvencions:

 Enguany ​​l’ajuda ​​per la​ ​cursa​ ​solidària es ​​lliura​​ directament​​ a​​​l’ONG ​​​Sóller​​ Solidari – Ajuda ​​als​​ refugiats​​​.

Precs i preguntes:

No​ ​hi​ ​ha​ ​precs​ ​i​ ​preguntes

La propera reunió ordinària de la junta directiva  de APIMA CIDE  serà el dilluns 18 de  Setembre a les 16:45h a la sala de professors.

S’aixeca la sessió a les 18h.

Palma Mallorca, 5 de Juny del 2017.

Sra.  Isabel Hernández Larache
Presidenta APIMA CIDE