ACTA ORDINÀRIA 05/12/16

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA APIMA CIDE

 

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 10/2016

Caràcter: Junta Directiva Ordinària

Data: 5 de decembre de 2016

Horari: 16:40 h a 18 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

 

Assistents :

-Sra. Mª Isabel Hernandez Larache, presidenta.    

-Sra. Ana Nadal, tesorera.                                                            -Sra. Desireé López, vocal.    

– Sra. Eva Molino Grech.

-Sra. Peggy García, vocal.    

– Sr.Miguel Cardona  

S’excusen:

-Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.

-Sra. Gema Terrón, vocal

 

 

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior
2) Memòria Anual
3) Estat de Comptes
4) Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

Actualment el nombre de socis és de 665

3-Estat de comptes i subvencions:

La tresorera informa sobre l’estat dels comptes. S’han pagat:
Despeses Administratives
Viatge a Berlín Batxillerat.
Impremta Assemblea.
4.- Precs i preguntes:

Es lliura escrit rebut al consell escolar sobre la disconformitat dels privilegis que tenen alumnes (fills de professors…) a l’hora de fer el sorteig per al canvi de classe, podent triar professor i companys de classe. Aquesta queixa es repeteix cada any des que es va implantar barrejar als alumnes en 1, 3 i 5 de Primària. En poder triar, es genera un greuge comparatiu perquè tots els pares tenen les seves preferències i converteix als fills de professors en privilegiats sense motiu, bé perquè una classe té més nivell o menys nivell, o bé perquè a la classe hi ha un/a/s alumne/a/s amb el qual volen o no volen coincidir.
S’engega les xerrades.
Per al sorteig de la travesa se sol·licita com es va a fer el procés de pagament.
Es reben moltes queixes de pares que estan molests per l’abusiu desemborsament pel 50 aniversari, sobretot que els germans en diferent horari de sessió haguessin de pagar per veure al germà, sent alumne de centre, hi ha famílies a les quals els ha costat més de 60€ (entrades i vestuari), la queixes també les tramitin pares d’alumnes d’ESO i Batxillerat, per la discriminació a l’hora de triar qui participava o no. També ens comenten que disposant de les instal·lacions que té el centre, es podria haver fet perfectament sense comportar tanta despesa per a les famílies. Se’ns transmet que esperen que els beneficis que el centre hagi tingut amb el festival es destinin a les millores del mobiliari de les aules que està molt antiquat i deteriorat.
Ens arriben nombrosos agraïments en la iniciativa de apima a ajudar amb la subvenció d’una entrada

La propera reunió ordinària de la junta directiva de APIMA CIDE serà el dilluns 9 de gener de 2017  16:40 h a la sala de professors.

S’aixeca la sessió a les 18h.

Palma Mallorca, 5 de decembre del 2016.

 

Sra.  Isabel Hernández Larache
Presidenta APIMA CIDE