ACTA ORDINÀRIA 06/02/17

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA APIMA CIDE

 

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 02/2017

Caràcter: Junta Directiva Ordinària

Data: 6 de Febrer de 2017

Horari: 16:40 h a 18 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

 

Assistents :

-Sra. Mª Isabel Hernandez Larache, presidenta.

-Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.    

-Sra. Ana Nadal, tesorera.

-Sra. Desireé López, vocal.

-Sra. Peggy García, vocal.

S’excusen:

-Sra. Gema Terrón, vocal    

-Sra. Eva Molino Grech.

 

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior
2) Memòria Anual
3) Estat de Comptes
4) Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

Actualment el nombre de socis és de 681

3-Estat de comptes i subvencions:

La tresorera informa sobre l’estat dels comptes. S’han pagat:

Despeses bancàries per facturació
Weeb
Fapa

Precs i preguntes:

Juan Carles Llabres i el responsable del departament informàtic,assisteixen a la reunió per informar-nos els projectes que estan estudiant en relació a les plataformes informàtiques, aules sense llibres , equips informàtics.

Aprofitant la visita comentem el tema d’horaris i ús de biblioteca, per poder donar més accés als alumnes, més control d’ús/accessos dins de la biblioteca amb els ordinadors. Si la biblioteca dóna més accés als alumnes al seu ús com a tal, es tornarà a plantejar el poder subvencionar els equips informàtics al centre.

Ens arriben queixes que s’estan posant amonestacions directes sense avisos previs.

La propera reunió ordinària de la junta directiva de APIMA CIDE serà el dilluns 9 de gener de 2017  16:40 h a la sala de professors.

S’aixeca la sessió a les 18h.

Palma Mallorca, 6 de febrer del 2017.

 

Sra.  Isabel Hernández Larache
Presidenta APIMA CIDE