ACTA ORDINÀRIA 08/05/17

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA APIMA CIDE

 

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 05/2017

Caràcter: Junta Directiva Ordinària

Data: 3 de Maig de 2017

Horari: 16:40 h a 18 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

 

Assistents :

-Sra. Mª Isabel Hernandez Larache, presidenta.

-Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.

-Sra. Ana Nadal, tresorera.    

-Sra. Eva Molino Grech, vocal

-Sra. Peggy García, vocal.

-Sra. Desireé López, vocal.

-Sra. Gema Terròn, secretària.

 

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior
2) Memòria Anual
3) Estat de Comptes
4) Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

Actualment el nombre de socis és de 679

3-Estat de comptes i subvencions:

La tresorera informa sobre l’estat dels comptes. S’han pagat:

Despeses administratives
Subvenció alumne de primària.
Subvencions contacontes.
Acampada sisè de primària.
Despeses de facturació.
Despeses devolució rebuts.

Precs i preguntes:

  • Proposta de participació de Apima en les jornades de portes obertes del col·legi. Els assistents a la reunió estan d’acord per unanimitat a proposar al col·legi l’assistència d’una representació de Apima en les jornades de portes obertes del col·legi per explicar als pares la nostra labor i assessorar en possibles dubtes.
  • Proposada reunió tripartida. S’acorda sol·licitar al col·legi una data per celebrar la reunió anual tripartida, i la data triada és el 08/06/17 a les 12h.
  • Avís a socis de pagament quota única per al proper any. S’avisarà abans de finalitzar el curs als socis que a partir del proper any 2017/2018 els pagaments de la quota de Apima passaran a ser d’un únic pagament de 45 euros, que s’haurà d’abonar en el mes de Novembre.
  • Festa Apima. S’acorda el 08/06/17 a les 16:30h com a dia triat per celebrar la festa Apima. Hi haurà photocall, berenar i crispetes igual que l’any passat.
  • Xerrada informativa per als pares “Depressió infantil i juvenil “. S’acorda posposar la tercera xerrada informativa “Depressió infantil i juvenil” per a l’any que ve, a causa de la proximitat de finalització de curs.

La propera reunió ordinària de la junta directiva  de APIMA CIDE  serà el dilluns 5 de  Juny a les 16:45 h a la sala de professors.

S’aixeca la sessió a les 18h.

Palma Mallorca, 8 de Maig del 2017.

 

Sra.  Isabel Hernández Larache
Presidenta APIMA CIDE