ACTA ORDINÀRIA 14/03/16

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA APIMA CIDE

 

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 3/2016

Caràcter: Junta Directiva Ordinària

Data: 14 de març de 2016

Horari: 17:15 h a 18:30 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

 

Assistents :

– Sra. Isabel Hernández Larraix, presidenta.

– Sra. Sebastiana Bonet Vidal, vicepresidenta

– Sra. Ana Nadal Oliver, tresorera.

– Sra. Rocío Amézaga Menéndez, secretària.

– Sra. Eva Molino Grech, vocal.

– Sr. Paulino José Alaminos Ruiz, vocal.

– Sra. Ángela Piqueras Gómez, vocal.

S’excusen:

– Sra. Desireé López Soriano, vocal.

1.-Lectura i aprovació de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta de la junta anterior, sessió ordinària 2/2016 de febrer del 2016.

2.- Actualització del nombre de socis:

Actualment el nombre de socis és de 680. S’han produït 4 baixa.

3.- Estat de comptes i subvencions:

La tresorera informa sobre l’estat dels comptes. S’han pagat als ponents de les jornades formatives.

4.- Precs i preguntes:

– Es planteja el problema i la preocupació per la possible venda de substància il·lícites en la porta del col·legi. Ens sembla un problema de gran gravetat, que haurà de fer-se seguiment.

– Nùria Guasp i Teruca Jover ens presenten un programa per a joves entre 9 i 12 anys, que consta de 5 sessions. L’engegarem el curs que ve.

– Quant als temes tractats en la tripartida:

  • Valoressin la proposta que siguin els nens els que facin les disfresses en carnestoltes.
  • Sol·licitud de beques: El col·legi augmentarà la informació als pares i ajudarà en l’emplenament dels formularis als quals ho sol·licitin.
  • En aquests moments, no es creu adequat el canvi d’horari d’AIXÒ encara que se seguirà parlant.
    Segueixen vigilant els patis.
  • No hi ha canvis significatius en el projecte *lingüistico del col·legi,
  • Hi ha un projecte de reformes per a la zona d’infantil.

– Ens arriben queixes de pares de “ESO sobre la professora Lourdes Vaquer. Les mateixes queixes ja exposades en una carta lliurada fa un parell d’anys. Farem seguiment.

– La cursa solidària serà el 8 de maig. Els beneficis, aquest any, es destinaran a ASPANOB.

 

La propera reunió ordinària de la junta directiva de APIMA CIDE serà el dilluns 4 d’abril a les 17:15 h a la sala de professors.

S’aixeca la sessió a les 18:30h.

Palma Mallorca, 14 de març del 2016.

 

Sra.  Isabel Hernández Larache                                     Sra. Rocío Amézaga Menéndez
Presidenta APIMA CIDE                                                   Secretària APIMA CIDE