ACTA ORDINÀRIA 18/09/17

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 07/2017

Caràcter: Junta Directiva Ordinària

Data: 18​ ​de​ ​Setembre​ ​de 2017

Horari: 16:40 h a 18 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

Assistents :

– Sra.​ ​Sebastiana​ ​Bonet,​ ​vicepresidenta
– Sra.​ ​Gema​ ​Terrón,​ ​secretària.
– Sra.​ ​Desireé​ ​López,​ ​vocal.
– Sra.​ ​Eva​ ​Molino​ ​Grech,​ ​vocal.
– Sra.​ ​Peggy​ ​García,​ ​vocal.
– Sr.​ ​Germán​ ​Socías,​ ​pare.
– Sra.​ ​Apolonia​ ​Costa,​ ​mare.
– Sra.​ ​Pilar​ ​Frau,​ ​mare
– Sra.​ ​Isabel​ ​Escartín,​ ​mare.

S’excusen :

– Sra.​ ​Ma​ ​Isabel​ ​Hernandez​ ​Larache,​ ​presidenta.
– Sra.​ ​Ana​ ​Nadal,​ ​tresorera.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior
  2. Actualització​ ​del​ ​nombre​ ​de​ ​socis.
  3. Estat de Comptes
  4. Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

No​ ​s’ha​ ​pogut​ ​confirmar​ ​el​ ​nombre​ ​de​ ​socis​ ​d’aquest​ ​mes​ ​ja​ ​que​ ​amb​ ​el començament​ ​de​ ​l’escola​ ​secretaria​ ​no​ ​ha​ ​pogut​ ​treure​ ​el​ ​llistat.​ ​S’actualitzarà​ ​el mes​ ​següent.

3-Estat de comptes i subvencions:

La​ ​secretària​ ​informa​ ​sobre​ ​l’estat​ ​dels​ ​comptes.​ ​S’han​ ​abonat​ ​les​ ​següents subvencions​ ​i/o​ ​pagaments:

  • Reptes​ ​cooperatius
  • Graduació​ ​de​ ​primària
  • Festa​ ​Apima

4-Precs i preguntes:

Durant​ ​aproximadament​ ​la​ ​meitat​ ​de​ ​la​ ​reunió,​ ​se​ ​va​ ​comptar​ ​amb​ ​l’assistència​ ​del director​ ​Sr.​ ​Joan​ ​Carles​ ​Llabrés​ ​i​ ​el​ ​cap​ ​d’estudis​ ​de​ ​primària​ ​Sra.​ ​Margalida​ ​Cabalín que​ ​varen​ ​explicar​ ​els​ ​següents​ ​punts:

–  Se​ ​preveu​ ​de​ ​cara​ ​a​ ​l’any​ ​que​ ​vé​ ​fer​ ​la​ ​inscripció​ ​online​ ​​ ​d’activitats extraescolars​ ​per​ ​evitar​ ​coes​ ​i​ ​desplaçaments​ ​innecesaris​ ​dels​ ​pares​ ​a secretaria.

–  Ordinadors​ ​com​ ​a​ ​eina​ ​dins​ ​la​ ​classe:​ ​se​ ​preveu​ ​una​ ​implementació​ ​a​ ​curt plaç​ ​de​ ​ordinadors​ ​a​ ​les​ ​aules​ ​per​ ​estalviar​ ​llibres​ ​de​ ​text.​ ​Se​ ​faria​ ​efectiu​ ​a partir​ ​de​ ​primer​ ​d’ESO.​ ​S’està​ ​s’està​ ​fent​ ​un​ ​pla​ ​de​ ​necessitats​ ​tècniques​ ​per dur-ho​ ​endavant.

–  Ordinadors​ ​biblioteca:​ ​se​ ​farà​ ​el​ ​canvi​ ​de​ ​ordinadors​ ​aquest​ ​mateix​ ​curs.

–  Se​ ​comenta​ ​el​ ​sistema​ ​de​ ​substitucions​ ​que​ ​emplea​ ​s’escola​ ​quan​ ​un​ ​tutor causa​ ​baixa.

Desprès​ ​es​ ​varen​ ​tractar​ ​els​ ​següents​ ​temes:

–  Tècniques​ ​d’estudi​ ​i​ ​xerrades​ ​pels​ ​pares:​ ​s’ha​ ​rebut​ ​una​ ​proposta​ ​de​ ​na Cristina​ ​Trias​ ​per​ ​impartir​ ​les​ ​xerrades​ ​de​ ​tècniques​ ​d’estudi​ ​d’enguany.​ ​Se decideix​ ​fer​ ​12​ ​sessions​ ​de​ ​1​ ​hora​ ​i​ ​mitja,​ ​a​ ​partir​ ​de​ ​finals​ ​d’Octubre​ ​per​ ​5è​ ​i 6è​ ​de​ ​primària.​ ​En​ ​relació​ ​a​ ​les​ ​xerrades​ ​pels​ ​pares​ ​es​ ​trien​ ​els​ ​següents temes​ ​dislexia,​ ​altes​ ​capacitats,​ ​habilitats​ ​socials​ ​i​ ​gestió​ ​d’emocions,​ ​relació pares​ ​i​ ​fills.​ ​Se​ ​demanarà​ ​també​ ​la​ ​possibilitat​ ​de​ ​fer​ ​taller​ ​de​ ​risoterapia.

–  Se​ ​demanarà​ ​al​ ​col·legi​ ​la​ ​possibilitat​ ​d’implantar​ ​un​ ​sistema​ ​de​ ​reutilització de​ ​llibres.

–  S’acorda​ ​com​ ​a​ ​data​ ​per​ ​celebrar​ ​la​ ​reunión​ ​extraordinària​ ​d’Apima​ ​el​ ​dia 06/11/17​ ​a​ ​las​ ​16:45​ ​a​ ​l’aula​ ​de​ ​dibuix.

– Comentarem​ ​amb​ ​el​ ​director​ ​que​ ​els​ ​alumnes​ ​informen​ ​als​ ​pares​ ​que​ ​hi​ ​ha molts​ ​d’alumnes​ ​que​ ​fumen​ ​als​ ​banys.​ ​També​ ​pares​ ​i​ ​alumnes​ ​a​ ​la​ ​porta​ ​de l’escola.​ ​Demanarem​ ​més​ ​control.

La propera reunió ordinària de la junta directiva  de APIMA CIDE  serà el dilluns 2 d’Octubre a les 16:45h a la sala de professors.

S’aixeca la sessió a les 18h.

Palma Mallorca, 18 de Setembre del 2017.

Sra.  Isabel Hernández Larache
Presidenta APIMA CIDE