CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 06/11/17

Es convoca Assemblea General Ordinària de socis de l’APIMA CIDE per al dia 7 de novembre  de 2017, a les 16:40 hores en primera convocatoria i a les 17 hores en segona, al teatre del Col.legi, amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.
  2. Memória anual curs 2016-2017.
  3. Estat de comptes.
  4. Pressupost curs  2017-18
  5. Precs i preguntes.

Es convoca Assemblea General Extraordinària de socis de l’APIMA CIDE per al dia 6 de novembre  de 2017, a les 17’30 horas en primera convocatoria i a les 18 hores en segona, al teatre  del Col.legi, amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Elecció de Viceresident/a.
  3. Elecció de Tresorer/a.
  4. Elecció de  Vocals  2, 4, 5 i 6.

Palma de Mallorca, 28 d’Octubre de 2017.

LA PRESIDENTA

Nota: Les llistes del cens estan exposades al Tauló d’Anuncis del Centre. A la Secretaria  del Centre hi  ha impresos per  poder  presentar-se com a candidats. El termini de presentació de candidatures acaba el dia 6 de novembre, a la mateixa assemblea. A les oficines del Col.legi poden recollir els Estatuts de l’Associació.

Hi haurá un servei de guarderia per als fills mentre durin les reunions.

Us recordem que està també a la vostra disposició l’adreça de correu cideapima@gmail.com  on esperem rebre tots els vostres comentaris i suggeriments.

Us esperem en l’Assemblea