CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 21/11/16

Es convoca Assemblea General Ordinària de socis de l’APIMA CIDE per al dia 21 de novembre  de 2016, a les 17 hores en primera convocatoria i a les 17’30 hores en segona, a l’aula de dibuix del Col.legi, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.

   2.- Memória anual curs 2015-2016.

   3.- Estat de comptes.

   4.- Pressupost curs  2016-17

   5.- Precs i preguntes.

Es convoca Assemblea General Extraordinària de socis de l’APIMA CIDE per al dia 21 de novembre  de 2016, a les 17’30 horas en primera convocatoria i a les 18 hores en segona, a l’aula de dibuix  del Col.legi, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

   2.- Elecció de President/a.

   3.- Elecció de Secretaria.

   4.- Elecció de  Vocals  1,2,3, 4  i 5.

   5-  Ampliacio Vocals

 

Palma de Mallorca, 07 de Novembre de 2016.

LA PRESIDENTA

Nota: Les llistes del cens estan exposades al Tauló d’Anuncis del Centre. A la Secretaria  del Centre hi  ha impresos per  poder  presentar-se com a candidats. El termini de presentació de candidatures acaba el dia 16 de novembre, a la mateixa assemblea. A les oficines del Col.legi poden recollir els Estatuts de l’Associació.

Hi haurá un servei de guarderia per als fills mentre durin les reunions.

Us recordem que està també a la vostra disposició l’adreça de correu cideapima@gmail.com  on esperem rebre tots els vostres comentaris i suggeriments.

Us esperem en l’Assemblea