Associació de Pares i Mares de CIDE Cooperativa d'Ensenyament

ACTA REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA 01/10/18

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA D’APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 2/2018

Caràcter: Reunió mensual junta directiva d’APIMA CIDE

Data: 1​ ​d’Octubre​ ​de 2018

Horari:16:40 h a 18:40 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

Assistents :

Sra. Isabel Hernandez Larache, presidenta.

Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.

Sra. Maria Quetglas, vocal

Sra. Isabel Escartín, vocal.

Sr. Joan Cirer, vocal

Sra. Vanessa Sanchez

S’excusen :

Sra. Eva Molino Grech, vocal.

Sra. Catalina Fuster, vocal

Sra. Desireé López, vocal.

Sra. Gema Terrón, secretària.

Ordre del dia:

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior

Actualització​ ​del​ ​nombre​ ​de​ ​socis.

Estat de Comptes

Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

La presidenta informa que el número de socis és 667.

3-Estat de comptes i subvencions:

Aquest mes no s’han realitzat pagaments.

4-Precs i preguntes:

 1. Se demanarà al col·legi que el nins de primer i segon de primària tinguin accès al servei de berenar d’horabaixa mitjançant la compra de ticket.
 2. Se sol·licitaran les actes del consell escolar al col·legi.
 3. Se demanarà información al col·legi respecte als horaris de la doctora del centre.
 4. S’acorda que hi hagi escoleta pels alumnes del centre quan hi ha xerrades per pares i mares de l’escola.

La presidenta aixeca la sessió als 18:40h., de la qual, com a secretària, estenc la present  acta. 

Data de la propera reunió: 19 de Novembre de 2.018.

Palma Mallorca, 4 de Decembre del 2017.

Sra.  Isabel Hernández Larache

Presidenta APIMA CIDE

Prevenció de l’abús sexual infantil (15 de novembre de 2018)

Prevenció de l’abús sexual infantil: Educar als nostres fills i filles avui. Conèixer els riscos per prevenir.

Ponent: Patricia Moliné (Fundació Rana)

Parlarem sobre la problemàtica de l’abús sexual infantil, incloent-hi els riscos associats a l’ús d’Internet i ens oferiran recursos de prevenció i actuació.

Activitat gratuita organitzada i subvencionada per APIMA CIDE.

Hi haurà servei gratuït de guarderia a la sala de psicomotricitat fins a les 18:30 h.

Curs de tècniques d’estudi (Inici el dimarts 6 de novembre de 2018)

Curs de tècniques d’estudi

Inici: Dimarts 6 de novembre de 2018 (data límit per apuntar-s’hi 31 d’octubre).

Horaris: Dimarts de 16:45 a 18:45.

Preu: Curs gratuït per a socis d’APIMA CIDE. No socis 75€.

Durada: 12 sessions

Professora: Cristina Trías Alcover, Llicenciada en Psicologia


Les tècniques d’estudi són una sèrie de mètodes, estratègies i eines destinades a l’alumnat perquè aprenguin a aprofitar el temps dedicat a l’estudi i a l’organització del seu treball per tal d’afavorir el seu procés d’aprenentatge.

El temari del curs és el següent:

 1. Avaluació de la línia base i introducció al curs – Organització, planificació i control ambiental.
 2. Tècniques de motivació i concentració.
 3. L’estudi a classe, com prendre anotacions.
 4. Analitzar els continguts del text.
 5. Com fer esquemes.
 6. Com fer resums.
 7. Com fer Mapes Conceptuals.
 8. Memoritzar (regles mnemotècniques).
 9. Repassar de forma programada – Exàmens.
 10. Com elaborar treballs per escrit i en grup.
 11. Com preparar i realitzar exposicions orals.
 12. Recomanacions per a l’estudi de matèries concretes – Tècniques de relaxació – Examen final (grupal).

Educació afectivo-sexual per a pares i mares amb fills i filles adolescents (25 d’octubre 2018)

Ponent: Llucia Caldés, Psicòloga especialista en sexologia

Compartirem les nostres filies i fòbies com a mares i pares per tal d’intentar millorar en la nostra forma d’entendre i abordar la nostra comunicació sobre l’afectivitat i la sexualitat dels nostres fills i filles.

Activitat gratuita organitzada i subvencionada per APIMA CIDE.

Hi haurà servei gratuït de guarderia a la sala de psicomotricitat fins a les 18:30 h.

ACTA REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA 17/09/18

ACTA REUNIÓ  DE LA JUNTA DIRECTIVA D’APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió:1/2018

Caràcter: Reunió mensual junta directiva d’APIMA CIDE

Data: 17​ ​de Setembre​ ​de 2018

Horari:16:40 h a 18:10 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

Assistents :

Sra. Isabel Hernandez Larache, presidenta.

Sra. Eva Molino Grech, vocal.

Sra. Isabel Escartín, vocal.

Sr. Joan Cirer, vocal

Sra. Catalina Fuster, vocal

S’excusen :

Sra. Desireé López, vocal.

Sra. Gema Terrón, secretària.

Sra. Maria Quetglas, vocal

Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.

Ordre del dia:

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior

Actualització​ ​del​ ​nombre​ ​de​ ​socis.

Estat de Comptes

Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

La presidenta informa que el número de socis és 667.

3-Estat de comptes i subvencions:

S’han realitzat els següents pagaments:

– Pagament factures fotocòpies circulars.

– Pago facturació rebuts.

– Pagament Berenar APIMA.

– Acampada 4º Ed. Infantil.

– Viatge d’estudis de 6º Primària.

– Acampada 2º Primària.

– Travessa Serra Tramuntana.

– Graduació Infantil i Primària.

– Animació Festa Primavera.

– Premis literaris.

4-Precs i preguntes:

S’han plantejat aquests temes:

– S’informa que s’engeguen les tècniques d’estudi, queda per determinar dates i grups.

– S’informa que s’engega el servei de biblioteca de les 16h a les 18h per als alumnes de 5º, 6º de primària, ESO, Batxillerat i FP.

– S’informa que les xerrades per a pares i mares seran a les 16:45h i que només tindran accés al servei de guarderia els alumnes del col·legi durant la durada de les mateixes.

La presidenta aixeca la sessió als 18:40h., de la qual, com a secretària, estenc la present  acta. 

Data de la propera reunió: 1 d’Octubre de 2.018.

Palma Mallorca, 4 de Decembre del 2017.

Sra.  Isabel Hernández Larache

Presidenta APIMA CIDE